Card image cap

Dorin Josanu

Dl Dorin Josanu este expert și practician în legislația muncii cu o experiență de peste 20 ani în domeniu. Dl Josanu este licențiat în drept, magistru în dreptul muncii și lector universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Totodată, dlui este formator în cadrul Institutului Național de Justiție, Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova precum și în cadrul diverselor proiecte naționale și internaționale. Pe parcursul carierei sale, dl Josanu a stabilit relații excelente de colaborare cu sectorul privat, a deținut funcția de șef al departamentului juridic și resurse umane în diverse companii și a reprezentat interesele acestora în instanța de judecată. În colaborare cu CNPM, dl Josanu a elaborat o serie de ghiduri practice pentru angajatori privind aplicarea legislației muncii, a oferit consultanță juridică și a participat în calitate de expert în cadrul mai multor instruiri pentru companiile membre ale CNPM.

Card image cap

Vladislav Caminschi

Dl Vladislav Caminschi este director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). Dl Caminschi are o vasta experiență în calitate de formator acreditat de Centrul Internațional de Instruire al Organizației Internaționale a Muncii din Torino (ITC-ILO Turin) în domeniul securității și sănătății în muncă. Totodată este autor a unui șir de ghiduri practice pentru angajatori pe aspecte ce țin de securitatea și sănătatea în muncă și evaluarea riscurilor la locul de muncă. Mai mult ca atât, dl Caminschi este membru al grupului de lucru tripartit pentru revizuirea și modificarea Codului Muncii sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale a RM. Dl Caminschi reprezintă poziția membrilor CNPM în diverse foruri și platforme naționale și internaționale pe aspecte ce țin de legislația muncii, piața forței de muncă, asigurări sociale, protecție sociala și alte subiecte conexe.

Card image cap

Alexandru Ghețu

Dl Alexandru Ghețu este șef al direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Licențiat în drept, dl Ghețu deține o experiență didactică vastă în domeniul relațiilor de muncă și a participat la multiple instruiri naționale și internaționale privind aplicarea raporturilor de muncă și standardele internaționale în domeniul muncii. Domeniul de expertiză a dlui cuprinde elaborarea și promovarea politicilor statului în domeniul raporturilor de muncă, al parteneriatului social și securității și sănătății în muncă.