Detalii generale

Lansarea acestei platforme a fost influențată de tendințele globale de digitalizare a serviciilor și necesitatea de a oferi soluții inovatoare de instruire pentru angajatori, dar și pentru alte persoane preocupate  de legislația muncii.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) este o organizație umbrelă a mediului de afaceri, împuternicită legal să promoveze și să apere interesele legitime ale membrilor săi (asociații de business și companii) în relațiile cu autoritățile publice, sindicatele și alte persoane juridice. Membrii CNPM includ marea majoritate a federațiilor și asociațiilor patronale sectoriale existente, precum și o serie de companii mari. Per total, reprezentăm circa 3000 de întreprinderi.


În calitate de partener social, CNPM participă la dialogul social tripartit la nivel național. Mai exact, negociază convențiile colective la nivel național, examinează și avizează proiecte de legi și reglementări pe probleme economice și sociale, își exprimă punctele de vedere și face propuneri pe baza cărora Parlamentul și Guvernul urmează să ia decizii care să favorizeze dezvoltarea întreprinderilor. CNPM este o organizație patronală apolitică, independentă, non-guvernamentală și non-profit.

Mai multe detalii găsiți pe
www.cnpm.md.

Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei organizații, dar fără investiție în capitalul uman de calitate, fără planuri de dezvoltare a acestui capital, orice instituție/ organizație, indiferent de resursele materiale pe care le deține, nu poate înregistra performanțe

De aceea, formarea profesională continuă este absolut necesară pentru ca  activitatea desfășurată să fie una sigură.

Platforma este adresata angajatorilor și specialiștilor din sfera resurselor umane, precum și tuturor celor interesați de domeniul legislației muncii.


La finalul parcurgerii celor 5 module de instruire, toți participanții vor primi un certificat care va confirma cunoștințele obținute. La solicitare, urmare a webinarelor, participantii vor primi certificate pe subiectele de instruire.


Prin înregistrarea și autentificarea pe platformă, administratorii vor putea urmări activitatea dvs. pentru a estima progresul și emite un certificat sau oferi suport, în cazul întrebărilor de ordin tehnic.

Instruirile cu plată, webinarele, au loc prin intermediul platformei ZOOM, ceea ce permite o interacțiune directă cu expertul.

Platforma propune pentru instruire multiple subiecte pe domeniul legislației muncii care pot fi accesate prin înregistrarea la webinare. Acestea sunt oferite de experți vizați în domeniu. Ședințele sunt desfășurate pe platforma ZOOM, care permite conectarea din diferite colțuri ale țării. 


În cadrul acestor întâlniri cu experții CNPM, veți avea acces la modele de documente pe care le puteți utiliza pentru buna-gestionare a resurselor umane. După parcurgerea celor  5 module gratuite, veți primi un certificat emis de către CNPM, care confirmă instruirea online și cunoștințele obținute.